Restauracja „Pizza Plus”

Identyfikacja wizualna dla nowej restauracji „Pizza Plus”.

© 2016 21CN Radosław Smilgin. All rights reserved