Quale Magazine

Strona magazynu Quale.

Quale jest darmowym magazynem przeznaczonym dla osób zainteresowanych tematyką testowania oprogramowania i jakością.

www.quale.pl

© 2016 21CN Radosław Smilgin. All rights reserved