RODO

Firma 21CN oraz jej pracownicy z radością przyjmują nowe regulacje dotyczące
danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.

Prawo do dysponowania własnymi danymi osobowymi jest prawem każdego
człowieka i podmiotu. Deklarujemy z całą stanowczością, że prawo to jest w naszej
firmie przestrzegane.

Nasza firma przeprowadziła wewnętrzny audyt gotowości do RODO, bazujący na
wytycznych GIODO: „Czy jesteś gotowy na RODO?”
[http://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/10255] Doprowadziło nas to do poniższych
wniosków.

Zapisy rozporządzenia nie są dla nas niczym nowym. Oznacza to, że:

 • dane klientów zawsze pozyskiwaliśmy tylko przez zgodne z etyką i prawem
  kanały,
 • nigdy nie zakupiliśmy danych żadnego podmiotu,
 • nigdy nie przetwarzaliśmy danych podmiotu bez jego bezpośredniej zgody,
 • wszystkie nasze działania na danych są związane tylko i wyłącznie z
  prowadzoną przez nas działalnością i prowadzoną obsługą klienta,
 • nie powierzamy zewnętrznym podmiotom odpowiedzialności za przetwarzane
  przez nas dane osobowe,
 • każdy incydent wycieku danych jest przez nas dokładnie analizowany, a jego
  przyczyny są usuwane,
 • w działaniach marketingowych i reklamowych korzystamy jedynie z danych
  udostępnionych nam bezpośrednio przez zainteresowane osoby.

 

RODO wprowadza szereg reguł, które dla nas są standardem. Macie więc:

 • prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu Waszych danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu w posługiwaniu się danymi,
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 

W celu upewnienia się, że procedury związane z prawem naszych klientów są
przestrzegane powołaliśmy rolę Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba
odpowiedzialna za procedury związane z przetwarzaniem danych.

Chcesz skorzystać ze swoich praw już teraz? Napisz do nas na biuro@21cn.pl i
opisz, z którego z praw chcesz skorzystać.

Chcesz dowiedzieć się więcej o RODO? Polecamy poniższe publikacje:
http://www.giodo.gov.pl/pl/p/informacje-ogolne
http://www.giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl
https://www.gov.pl/cyfryzacja/nowe-prawo- ochrony-danych- osobowych

© 2016 21CN Radosław Smilgin. All rights reserved